Trager Approach: Prova på kvällar i Göteborg 2019.
29 okt kl 18.30-21.00. Pris 300kr.
Info - ring 0707-308120
Trager Approach: Prova på kväll på Tjörn 2019.
25 sept kl 18.30-21.00 och 2 okt kl 18.30-21.00.
Pris 300kr
Info - ring 0707-308120
Grundkurs i Trager Approach. Hösten 2019
Totalt 6 dagar med en ledig dag i mitten:
15, 16, 17 nov, 19, 20, 21 nov (18nov ledig)
Pris: 7 300kr (inkl moms).
Kursen kommer att vara på Tjörn hos Studio Fogel,
Adress: Ängen 4, 471 97 Rönnäng
Anmälan senast 31 oktober till
jan@studiofogel.se eller 0707-308120
Lärare: Jan Fogel 
Assistent: Ann-Charlotte Fogel
 
Body - Spirit - Move
Ger dig kraft och avspänning.
Bär du på en längtan att fördjupa kroppsmedvetenhet och känna mer lust och glädje?
Vill du känna mer lugn, balans harmoni och leklust? 
Dansen har en självläkande verkan och din kropp guidar dig till dina egna utryck och upplevelser.
Det är möjligt i en tillåtande accepterande varm miljö utan bedömningar och krav.
Jag delar med mig av  min livslånga erfarenhet av personlig utveckling och dansen som redskap.
Du kan med dessa redskap praktisera i ditt vardagliga liv för att uppnå det du önskar.
Lördag 19 okt 2019. 
Tid: 9.30 - 16.00
Pris: 850kr
Endast 10 deltagare
Plats: Studio Fogel, Ängen 4, 471 97 Rönnäng
Ledare: Ann-Charlotte Fogel
Anmäl dig till a-c@studiofogel.se eller 0732-468117