För vem och vilka passar Trager?

  • För de som av olika anledningar har spänningar/smärtor i kroppen. Rygg, nacke, skuldror/axlar eller spända käkar m m.
  • För de som p g a olyckshändelse eller sjukdom har begränsad rörelseförmåga.
  • För rörelsehinder orsakat av t ex CP, MS, Parkinsons sjukdom, Stroke m m.
  • Rörelsebegränsningar p g a trafikskador t ex wiplash.
  • För Företag som vill öka välmåendet hos personalen.
  • För lärare och pedagoger inom olika verksamhetsområden.
  • För människor inom dans, sång, teater och liknande konstformer. Metoden fördjupar insikten och tillför den skapande verksamheten en ny dimension.
  • För människor med högt ställda krav på koncentration, kreativitet och idéskapande.

Sida:    1    2    3