Kreativ Rörelse och Dans

I en trygg och avspänd ”atmosfär”, bortom värderingar och prestation, utgår varje deltagare från sig själv, lyssnar inåt och ger utrymme för att ”ta plats” och uttrycker sina egna unika rörelser. DU är UNIK!

Vi använder oss av olika slags musik eller enbart tystnad, för att utöka inspirationen till att dansa och röra sig.

Vi använder oss bl a av mycket enkla meditativa rörelser för att komma till djup avspänning och etablera en djupare kontakt med den universiella och vår känslomässiga närvaro, som vi kallar ”Hook-Up.”

Ibland ingår olika temaövningar med t ex måleri och textskapande.

Kurslängden varierar från en halv dag till 5 dagar, beroende på olika önskemål. Kursupplägg designas efter önskemål för företag och privatpersoner.

Deltagarantal är från 12-22 beroende på upplägg och prisuppgift lämnas vid varje kurstillfälle. Offerter lämnas till företag för olika projekt och kurser.

Jag arbetar på olika platser inom och utanför Sverige.
Känner du lust för att ordna en kurs där du bor?
Kontakta mig så hjälps vi åt.

-Ann-Charlotte Fogel