Trager® Approach

Trager® är ett sätt att öka livskvalitén, såväl fysiskt, psykiskt och emotionellt.  Med Trager® lär man sig att på ett tidigt stadium känna igen signalerna på spänningar och stress och veta hur man kan hantera det.Trager är också en väg till personlig utveckling och djup självinsikt.

Under livets gång magasineras alla upplevelser i det undermedvetna vilket avspeglar sig i kroppen på olika sätt, såväl positiva som negativa. De negativa upplevelserna kan t ex avspegla sig som smärta, spända muskler, emotionella låsningar eller begränsningar att leva livet fullt ut. Stress i olika former kan ofta leda till spänningar, smärta, oro, brist på livsglädje och i förlängningen även sjukdomar.

 

Läs mer på nästa sida!          Ladda ner en  Tragerbroschyr i pdf

Sida:    1    2    3

[siteorigin_widget class=”MetaSlider_Widget”][/siteorigin_widget]

Trager Mentastics