Jan Fogel

Jan är certifierad kroppsterapeut sedan 1981 och sedan 90-talet även internationell Trager instruktör (lärare).
Han studerade under direkt ledning av medicine doktor Milton Trager.
I studierna ingick också specialutbildning för människor med svårare funktionshinder av olika slag. Detta har med åren blivit Jans specialité och han har utvecklat olika arbetssätt för personer med rörelsehinder, samt med rehabiliteringspersonal och assistenter, som arbetar med funktionshindrade. Detta innebär   bl a vägledning i hantering av spasticitet och kramper, hur man undviker stress i vardagen, undervisning i praktisk ergonomi, attityd, kommunikation och empati.
Jans arbetsområde omfattar inte enbart funktionshindrade utan alla som önskar må bättre såväl fysiskt som psykiskt.

Jan är också Dipl Stresskonsult från Humanova.
I Jans bakgrund finns studier i Basmedicin vid BioMedicinskt Center (BMC) i Uppsala, samt teologiska studier vid Uppsala Universitet.