Prova På

En kväll med Trager Approach

Göteborg:  Tisdag 27 februari. Kl 18.30 – 21.00
Fjärde Långgatan 26, Göteborg .

Tjörn:  Torsdag den 1:a februari. Tid: 18.30 – 21.00
Ängen 4, 471 97 Rönnäng

Pris: 300 kr.
Info och anmälan: Ann-Charlotte 0732 – 46 81 17
eller a-c@studiofogel.se