Trager® Approach 3

För vem och vilka passar Trager?

  • För dem som av olika anledningar har spänningar/smärtor i kroppen t ex ryggen, nacken, skuldror / axlar eller spända käkar m m.
  • För dem som p g a olyckshändelse eller sjukdom har begränsad rörelseförmåga.
  • För rörelsehinder orsakat av t ex CP, MS, Parkinsons sjukdom och Stroke m m.
  • Rörelsebegränsningar p g a trafikskador t ex wiplash.
  • För Företag som vill öka välmåendet hos personalen.
  • För lärare och pedagoger inom olika verksamhetsområden.
  • För människor inom dans, sång, teater och liknande konstformer. Där kan denna metod fördjupa insikten och tillföra den skapande verksamheten en ny dimension.
  • För människor där det ställs höga krav på koncentration, kreativitet och idéskapande.

Sida:    1    2    3