Trager® Approach 2

Trager kan ge dig möjlighet att frigöra dig från gamla vanor, som hindrat dig. Därigenom används din kreativitet till att leva ett mera friskt och harmoniskt liv. Din självinsikt och kroppsförnimmelse ökar. Därigenom startar processen till ett behagligare och mera positivt levnadssätt.

En session i privatpraktiken.
En session varar i ca 1,5 tim. Alla rörelser utförs i ett avslappnat tillstånd på ett mjukt och behagligt sätt. En del av sessionen utförs på behandlingsbordet och en del är integrering av rörelser, som du själv lär dig att utföra.
Möjlighet finns också att ingå i en grupp och få undervisning i rörelse.
Rörelserna är enkla och personligt utformade och kan integreras på ett naturligt sätt i vardagen. Rörelserna kallas Mentastics® (En sammansättning av ”mental gymnastics” uttryck av Milton Trager).

En behaglig och känslomässigt positiv upplevelse.
I en behandling i privatpraktiken får Du ligga på ett mjukt behandlingsbord. Med respekt och förståelse för dina rörelsebegränsningar, blir du berörd på ett varsamt, vaggande sätt med mjuka stretchrörelser.
Det känns behagligt och du blir medveten om hur det känns att utan ansträngning kunna röra dig fritt och avslappnat.
En spontan inlärning sker via den positiva känslomässiga upplevelsen, såväl på det medvetna, som det omedvetna planet.

Sida:    1    2    3

 

 


Rörlig bild: Jan Fogel ger behandling.